0

موضوعات حقوق عمومی

دسته بندی :حقوق 14 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 35
موضوعات-حقوق-عمومی
 1. نقش آراء دیوان عدالت اداری در تضمین و توسعه حقوق شهروندی
 2. پاسخگویی کارگزاران نظام در قانون اساسی ایران و حقوق عمومی
 3. محدودیت های مکانی و زمانی حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری
 4. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقدی بر قانون منع استفاده از ماهواره
 5. رفاه اجتماعی و نقش و تاثیر آن در حقوق
 6. رژيم حقوقي اموال دولتي – عمومي در ايران
 7. رژيم حقوقي دعاوي دولتي در ايران
 8. رژيم حقوقي فعاليتهاي انتفاعي دولت (اختيارات، امتيازات، مسؤوليتها)
 9. رژيم حقوقي شركتها و مؤسسات تشكيل شده توسط مؤسسات عمومي غيردولتي
 10. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهاي عمومي غيردولتي
 11. اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)
 12. سلب مالكيت خصوصي به لحاظ منافع عمومي
 13. جايگاه تشريفات در حقوق عمومي: قانونگذاري، دادرسي و اداره
 14. نظام مشاركت شهروندان در روند قاعده گذاري اجتماعي
 15. بررسي تطبيقي نظام عدالت اداري ايران و اتحاديه اروپا
 16. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي اروپاي شرقي و مقايسه آن با ايران
 17. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي اروپاي غربي و مقايسه آن با ايران
 18. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي آسياي شرقي و مقايسه آن با ايران
 19. آئين تصميم گيري اداري در ايالات متحده آمريكا و كانادا و مقايسه آن با ايران
 20. نهاد آمبودزمن؛ تجربه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
 21. بررسي تطبيقي هيأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحيت­ها
 22. بررسي تطبيقي ساختار قوه مجريه؛ با تأكيد بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
 23. صلاحيت قاعده سازي قوه مجريه در ايران و ايالات متحده آمريكا
 24. قانونگذاري تفويضي در نظام حقوقي انگليس
 25. نحوه تدوين سياست­هاي كلي نظام در كشورهاي عربي
 26. بررسي مفهوم و جايگاه اصل قابل پيش بيني بودن تصميمات اداري؛ با تأكيد بر نظام اداري جمهوري اسلامي ايران
 27. بررسي نقش دانشكده­هاي حقوقي در توسعه عملي حقوق در ايران
 28. نظام حقوقي حمايت از فن­آوري­هاي نو در ايران
 29. بررسي مفهوم «ملي» در نظام­هاي مختلف حقوقي
 30. نظام حقوقي حاكم بر منابع ملي در ايران
 31. امنيت اقتصادي و نظام حقوقي حمايت از آن
 32. بررسي مفهوم «حقوق نسل­هاي آينده» در نظام­هاي مختلف حقوقي
 33. بررسي جرم‌زدايي از جرايم مرتبط با وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها
 34. بررسي و اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر تعامل دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي
 35. بررسي قابليت اجرايي كنوانسيونها و اسناد بين‌المللي مرتبط با حقوق كيفري ايران
 36. مطالعه و تبيين بسترهاي اجرايي لازم براي اعمال مجازاتهاي اجتماعي در ايران
 37. بررسي جايگاه عدالت ترميمي در حوزه دستگاههاي اجرايي
 38. آسيب‌شناسي و ارزيابي قوانين و مقررات و رويه‌هاي اداري جرم‌زا
 39. نقش و جايگاه رئيس جمهور در طراحي سياست جنايي
 40. الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC: موانع و چالشها
 41. بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي در پيشگيري از جرم و آسيب‌شناسي رويه‌هاي رسانه‌اي جرم‌زا
 42. بررسي مشروعيت وضع و اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه و بين‌المللي عليه دولت ايران
 43. جرائم مديران دولتي در پرتو مطالعه تطبيقي
 44. مسئوليت كيفري كارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبيقي
 45. نقش وزارتخانه­هاي مختلف در پيشگيري از جرم و سياست جنايي
 46. نقش سازمان­­هاي غيردولتي در فرآيند كيفري
 47. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم اقتصادي
 48. ارزيابي سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مالياتي
 49. بررسي شيوه­هاي مقابله با جرايم سازمان يافته
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

 • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
 • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
 • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
 • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
 • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: