0

موضوعات حقوق خصوصی

دسته بندی :حقوق 11 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 71
موضوعات-حقوق-خصوصی
 1. احکام و آثار تحصیل دلیل از طیق نامشروع
 2. وظایف و مسولیت مدنی زیان دیده در کاهش خسارت
 3. بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف و شهادت دروغ
 4. قاعده تقلیل خسارت در فقه و حقوق
 5. احکام و آثار ضمانت نامه های مخصوص تضمین معاملات بخش خصوصی
 6. ماهیت غرر و کاربرد آن در قراردادها
 7. اختلاف متبایعین در خیار عیب و چگونگی حل و فصل آن
 8. امتناع از پذیرش اجرای تعهد در فقه و حقوق
 9. کاربرد قواعد عام فقهی در حقوق خانواده
 10. واکاوی شرط رشد در فقه و حقوق
 11. حریم خصوصی در فقه و حقوق
 12. اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت آن در فقه و حقوق
 13. حقوق زوجه بعد از طلاق
 14. حق مالکیت در خانواده
 15. کرامت انسانی در حقوق خصوصی
 16. روابط غیر مالی زوجین در فقه و حقوق
 17. گستره استقلال قاضی در فقه و نظام قضایی ایران
 18. مسولیت مدنی در نقض حریم خصوصی شبکه های اجتماعی مجازی
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

 • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
 • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
 • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
 • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
 • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: