0

موضوعات حقوق ثبت

دسته بندی :حقوق 11 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 57
موضوعات-حقوق-ثبت
 1. مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر سردفتر
 2. جایگاه سردفتران در توسعه نظم حقوقی
 3. آثار و احکام شرط محدود کننده مسؤولیت سردفتر
 4. ضمان حقوقی سردفتر
 5. امتناع قانونی سردفتر از ثبت اسناد در حقوق ایران
 6. مسئولیت کیفری سردفتر ناشی از جرم جعل اسناد
 7. مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از جرم جعل اسناد
 8. سیاست جنایی تقنینی در خصوص جرایم ثبتی
 9. مسئولیت کیفری سردفتر ناشی از جرم جعل اسناد
 10. علل و راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم ثبتی کارکنان ثبت
 11. آسیب شناسی امور ثبتی
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

 • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
 • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
 • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
 • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
 • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: