0

موضوعات حقوق بین الملل

دسته بندی :حقوق 11 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 33
موضوعات-حقوق-بین-الملل
 1. اصل انصاف در حقوق تجارت بین الملل
 2. اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
 3. اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل
 4. بررسی تطبیقی موافقت نامه تریپس با حقوق مالکیت فکری در ایران
 5. تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
 6. تجارت بين الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
 7. التزام سازمان جهانی تجارت به رعایت حقوق بین الملل بشر
 8. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و آثار آن
 9. داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل
 10. روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل
 11. رویه حل اختلافات سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر
 12. سیاست های سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر
 13. عملکرد سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر
 14. ماهیت و آثار قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل
 15. موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی
 16. موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر
 17. موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی
 18. مولفه هاي حقوقي و قضايي امنيت اقتصادي
 19. نسبت میان حقوق بین الملل بشر و حقوق سازمان جهانی تجارت
 20. نظریه های حقوق بین الملل بشر و حقوق تجارت بین الملل
 21. نقش تجارت بین الملل در از بین بردن فقر
 22. موارد رافع مسئوليت قراردادي درتجارت بين الملل
 23. اصول حقوقی مقررات سازمان جهانی تجارت
 24. شيوه جبران خسارت در تجارت بين الملل
 25. نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین¬الملل
 26. داوری در معاملات دولتی در حقوق بین الملل  
 27. تأثیر قوّه قاهره بر حمل و نقل دریایی و شیوه جبران خسارت در آن
 28. بررسی صلح بین الملل
 29. نیل به صلح جهانی از طریق قوانین بین الملل
 30. حقوق اجتماعی در نظام حقوق بین الملل
 31. تأثيرسازمان های بين المللی غيرحکومتی در صلح جهانی 
 32. نقش سازمانهای بین المللی درقانون سازی
 33. ضابطه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

 • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
 • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
 • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
 • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
 • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: