0

موضوعات جدید حقوق عمومی

دسته بندی :دسته‌بندی نشده 5 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 25
موضوعات-جدید-حقوق-عمومی

موضوعات جدید حقوق عمومی

  1. بررسی جنبه های حقوقی مدیریت اموال عمومی
  2. بررسی موارد تقابل آزادی های عمومی با امنیت کشور و راهکار برون رفت از آن
  3. مسئولیت دولت در مقابل خسارات دریایی
  4. مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

  • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
  • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
  • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
  • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
  • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: