0

موضوعات جامعه شناسی سیاسی

دسته بندی :حقوق 13 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 37
موضوعات-جامعه-شناسی-سیاسی
 1. تاثیر پلورالیسم بر سیاست
 2. نقش عوامل اجتماعی در زندگی سیاسی
 3. قدرت سیاسی و نقش طبقه سرمایه دار در آن
 4. نقش روشنفکران جامعه شناس در سیاست
 5. تاثیر اقوام و اقلیتهای قومی در سیاست
 6. مبانی دینی سرمایه اجتماعی و نسبت آن با حکمرانی خوب
 7. عناصر مشروعیت یابی در نظام سیاسی ایران
 8. تاثیر مردم سالاری دینی بر سودمندگرایی سیاسی
 9. تأثیر دنیای مجازی و ارتباطات مجازی بر زندگی سیاسی
 10. اعتدال مدنی در قلمرو جامعه و سیاست
 11. سنت های حاکم بر جامعه شناسی سیاسی
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

 • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
 • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
 • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
 • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
 • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: