0

موضوعات تحقیقی حقوق مالی

دسته بندی :حقوق 14 شهریور 1400 سید مهدی موسوی 45
موضوعات-تحقیقی-حقوق-مالی
 1. آسیب شناسی بنگاه های اقتصادی در نظام حقوقی ایران
 2. چگونگی حل و فصل قضائی اختلافات بنگاه های اقتصادی بین الملل
 3. اصول حقوقی حاکم بر مقررات سازمان جهانی تجارت
 4. اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تجارت بین الملل
 5. موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راهکارهای حل آن ها
 6. ضمانت اجرای تعهدات حقوقی درتجارت بین الملل
 7. احکام نمایندگی تجاری در تجارت بین الملل
 8. نقش تحریم اقتصادی در عملکرد ضعیف بنگاه های اقتصادی ایران
 9. احکام حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی
 10. مالکیت بنگاه های اقتصادی بین المللی
 11. ضمانت اجزای آرای دیوان بین المللی ایکسید
 12. جرم شناختی جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل
سید مهدی موسوی

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

Rules for posting comments on the site

 • If the view is offensive and directed at administrators, writers and other users, it will not be approved.
 • If your comment has an advertising aspect, it will not be approved.
 • If you have used the link of other websites or your website in the comment will not be approved.
 • If you have used the contact number, email and Telegram ID in your comment, it will not be approved.
 • If a view unrelated to the subject of education is raised, it will not be approved.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: